foto salón STROM

Z dôvodu karantény sa vernisáž fotosalóna STROM neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie.

Najčítanejšie články

Víťazné fotografie / Winning Photos

Grand Prix STROM Gorican Benjamin Sleme Slovenia Blue pin FIAP An Xiping China Voľná kategória / Open thema Gold FIAP Dolui Kaushik Modern Living India Gold PSA Pustelnik Birgit Tower 185 Germany HM FIAP…

ostatné

    upozornenie Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď…

note

  NOTE: By the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated…