foto salón STROM

Výsledky 34. ročníka fotosalóna STROM

Výstava Fotografického salóna STROM – výstava od 15. mája do 4. júna v Átriu teologickej fakulty na hlavnej ulici 89 v Košiciach.

 

Prezentujte svoje fotografie na našom salóne


Fotografický salón STROM je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta.

Účastník môže byť ale z podujatia vylúčený, ak organizátor, alebo jeho zástupca je podľa uváženia a presvedčenia je uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností   FIAP , PSA  a ZSF.

Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, – formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu – účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia obrazov na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení.

Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Digitálne zobrazovacie súbory – obrázky, môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.
The Photo Salon STROM is open for both amateur and professional photographers from all over the world.

The participant may be rejected when the organizer or their agent, according to their reasonable discretion, believes the entry does not conform to the exhibition rules and conditions as well as to ethical principles of the photographic companies   FIAP, PSA  and ZSF.

The photographs must be taken with a light capturing media, made by an applicant on emulsions for photographic uses or they must be received on a digital media.

By virtue of submitting an entry (the form can be found on www.fotostrom.eu), the entrant certifies the work as his own and permits the organizer to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition. This may include low resolution posting on the organizer´s website.

The Photo Salon STROM assumes no liability of any misuse of copyright. The photographs can be obtained either digitally or via converting of analogue materials into digital ones through a digital reformatting process (e.g. by scanning).

 

Najčítanejšie články

Víťazné fotografie / Winning photos

Ocenení autori na 34. ročníku fotografického salóna STROM Ružomberok Autorom gratulujeme. AWARDS BY AUTHORS ON THE 34-th YEAR OF PHOTOGRAPHIC SALON STROM RUZOMBEROKCongratulations to the author. Blue Pin FIAP – Best autor Che Arnaldo…

Propozície

34. Medzinárodný fotografický salón STROM   Organizátor:  Občianske združenie STROM Ružomberok Mesto Ružomberok ŽSK -Liptovské múzeum v Ružomberku Zväz slovenských fotografov Preanbula. Fotografický salón STROM organizuje občianske združenie STROM pod záštitou primátora mesta Ružomberok.…

calendar

Calendar photo salon STROM 2019 dead line jury result jury vernissage exhibition catalog 10.Februar 2019 15-16 Februar 2019 28.Februar 2019 6. April 2019 7 – 30 April 2019 5. May 2019