Prezentujte svoje fotografie na našom salóne

Fotografický salón STROM je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého sveta.

Účastník môže byť ale z podujatia vylúčený, ak organizátor, alebo jeho zástupca je podľa uváženia a presvedčenia je uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF.

Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, – formulár je uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu – účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia obrazov na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení.

Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Digitálne zobrazovacie súbory – obrázky, môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.