36. ročník foto salón S T R O M - O T V O R E N Ý 36-th photosalon STROM - OPEN

Najčítanejšie články

calendar

Calendar photo salon STROM 2021 dead line jury result jury vernissage exhibition catalog 21.Februar 2021 27-28 Februar 2021 7.Mar. 2021 10. April 2021 11 – 30 April 2021 5. May 2021

Vstupný formulár

Vstupný formulár pre 36. ročník fotosalóna STROM Elektronický vstupný formulár na 36. fotografickom salóne STROM 2021. Nahrávajte fotografie maximálnej veľkosti  súboru  2 mega bajty  a  len vo formáte  .jpg    Ak posielate súbory väčšie…

charakteristiky fotografovania

Vyhlásenie PSA k vytvoreniu fotografií: Existuje jedno nekompromisné pravidlo, ktorého duch musí byť vždy dodržaný a platí pre všetky sekcie ponúkané na výstavách uznaných PSA . Dobré životné podmienky subjektu sú dôležitejšie ako fotografie. To znamená, že postupy,…

ostatné

upozornenie Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie…

účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok – za jednu sekciu:  15€    –  za dve sekcie  20€       – za tri sekcie 20€ Možnosti úhrady:  – PayPal :  Fotosalón STROM Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.:…

Kalendár súťaže

Kalendár fotografického salóna STROM 2021 uzávierka porota výsledky poroty vernisáž výstavy výstava katalóg 21. február 2021 27 -28 február 2021 7..marec 2021 10.apríl 2021 11 – 30 apríl 2021 5.máj 2021