Účastnícky poplatok

 

– za jednu sekciu:  8€    –  za dve sekcie   12€       – za tri sekcie 15€

 

Skupiny fotografov – Fotografické kluby – zľavy na štartovnom
Počet účastníkov
5-9
10-20
21-40
40+
Zľava zo štartovného
5 %
10%
15 %
20 %
 

 

 

 

Možnosti úhrady:  – PayPal fotostrom@centrum.sk

–  Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.:

IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001

SWIFT :   KOMASK2X

Názov účtu:    OZ Fotosalon STROM

Meno banky :    Prima banka Slovensko a.s.

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

 

Priamy odkaz na úhradu účastníckeho poplatku: