Kalendár fotografického salóna STROM 2018

 

 

uzávierka súťaže –  11.2.2018
                       porota –  16-17.2. 2018
výsledky poroty  –  28.2.2018
         vernisáž –  7.4.2018
                 výstava  –  8.4. – 1.5.2018
katalóg a DVD –   5.5.2018