Porota

Členovia poroty na 34. ročníka fotosalóna STROM

 

 

Zdenek Kostka  EFIAP   Slovenská republika

Otto Jirka  AFIAP      Česká republika

Martin Sprušanský AFIAP  Slovenská republika