charakteristiky fotografovania

Charakteristika fotografovania pre tému Cestovanie podľa pokynov PSA:

 

 

Fotografia musí vyjadrovať pocit, čas a miesto zobrazenia v krajine.

Musia byť zachované charakteristické kultúrne črty vo svojom prirodzenom stave. Vo fotografii nie sú žiadne geografické obmedzenia. Fotografovanie ľudí alebo predmetov musí zachovávať charakteristické autentické prostredie.

Techniky, ktoré umožňujú úpravu obrazu – pridanie, premiestnenie, nahradenie alebo odstránenie z pôvodného obrazu nie sú povolené. Všetky úpravy expozície musia vyzerať prirodzene. Monochromatické prevedenie obrazu je prijateľné.

Fotografie v infračervenom prevedení sú neprijateľné.

Úprava v režime HDR je neprijateľná.