účastnícky poplatok

 
Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:  12€    –  za dve sekcie   15€       – za tri sekcie 17€

Možnosti úhrady:  – PayPal fotostrom@centrum.sk

–  Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.:

IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001

SWIFT :   KOMASK2X

Názov účtu:    OZ Fotosalon STROM

Meno banky :    Prima banka Slovensko a.s.

Do správy pre príjemcu uveďte meno vystavovateľa!

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.