Category Archives: Slovenské – MENU

16jún/17

kto sme

Sme občianske združenie, ktoré má za svoj cieľ propagovať fotografiu v oblasti prírody a ekológie.

V tejto činnosti pracujeme už 32 rokov. Za tento dlhý čas nám prešlo cez ruky tisíce fotografií, ktoré odborná porota  posúdila, vyhodnotila a ocenila tie najhodnotnejšie práce. Snažíme sa, aby človek, fotograf pranieroval krivdy na životnom prostredí so stredobodom pozornosti na strom, na strom bez ktorého si život na našej zemi nevieme ani predstaviť.

Nebránime sa ani pohľadom na hospodárske, umelecké a úžitkové hodnoty  stromu, ako drevnej suroviny a nemysliteľný život bez neho. Radi uvítame vaše postrehy z prechádzok po prírode či  meste kde bude zachytený v obrazovej kompozícii tento nevyhnutný a pre život nenahraditeľný STROM.

 

16jún/17

charakteristiky fotografovania

Charakteristika fotografovania pre tému Cestovanie podľa pokynov PSA:

 

 

Fotografia musí vyjadrovať pocit, čas a miesto zobrazenia v krajine.

Musia byť zachované charakteristické kultúrne črty vo svojom prirodzenom stave. Vo fotografii nie sú žiadne geografické obmedzenia. Fotografovanie ľudí alebo predmetov musí zachovávať charakteristické autentické prostredie.

Techniky, ktoré umožňujú úpravu obrazu – pridanie, premiestnenie, nahradenie alebo odstránenie z pôvodného obrazu nie sú povolené. Všetky úpravy expozície musia vyzerať prirodzene. Monochromatické prevedenie obrazu je prijateľné.

Fotografie v infračervenom prevedení sú neprijateľné.

Úprava v režime HDR je neprijateľná.

 

13jún/17

ostatné

 

 

upozornenie

Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu súborov z fotoaparátu, poskytnutia dostatočných dôkazov, bude FIAP sankcionovať zverejnením mena účastníka, ktorý porušil pravidlá FIAP. Z dôvodu prípadnej kontroly zo strany FIAP sa doporučuje (v prípade digitálnej formy účasti), ponechať všetky EXIF údaje v predkladanej digitálnej forme fotografie.

Organizátori salóna sa zaväzujú zaobchádzať so zaslanými fotografiami s maximálnou zodpovednosťou, ale nezodpovedajú za prípadné poškodenie počas prepravy. Fotografie je potrebné doručiť na adresu usporiadateľa. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné. Výsledky poroty a elektronický katalóg vo formáte “STROM 2018.pdf” budú zverejnené na internete: www.fotostrom.eu