Foto salón STROM

Photographic salon STROM - SLOVAKIA
Slovenské - MENU

Kalendár súťaže

Kalendár fotografického salóna STROM 2021

uzávierka

porota

výsledky poroty

vernisáž výstavy

výstava

katalóg

21. február 2021

27 -28 február 2021

7..marec 2021

10.apríl 2021

11 - 30 apríl 2021

5.máj 2021