Foto salón STROM

Photographic salon STROM - SLOVAKIA
Slovenské - MENU

Aké fotografie poslať na tému PHOTO TRAVEL

Travel definícia.

Vysvetlenie podrobností pre fotografie z ciest. (PHOTOTRAVEL)

Tieto informácie sú všeobecne platné pre akúkoľvek výstavu pod patronátom PSA.

Autorka Nadia Filiaggi MPSA, Riaditeľ štandardov pre výstavy Photo travel pod patronátom PSA.

Definícia fotografie z cestovania – PHOTO TRAVEL  (PT)

Fotografie  Photo Travel vyjadrujú charakteristické črty alebo kultúru krajiny tak, ako sa vyskytujú prirodzene. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografovanie z udalostí alebo aktivít organizovaných špeciálne pre fotografovanie alebo z aktivít zameraných alebo najímaných na fotografovanie nie sú povolené.

Detailné obrázky osôb alebo objektov musia obsahovať prvky, ktoré poskytujú informácie o polohe. Techniky pridania, premiestnenia, nahradenia alebo odstránenia ľubovoľného prvku pôvodného obrázka, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinými prípustnými úpravami sú odstránenie prachu alebo digitálneho šumu, obnovenie vzhľadu pôvodnej scény a úplná konverzia na čiernobiele odtiene šedej. Iné derivácie – kolorovanie, vrátane infračerveného, ​​nie sú povolené. Všetky fotografie musia vyzerať prirodzene.

Základná požiadavka na obsah fotografie Photo Travel je zásadná, tj. fotografia vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny tak, ako sa vyskytujú prirodzene. S VÝNIMKOU, keď sa jedná o detailný obrázok, existuje EXTRA požiadavka.

  • Detailný záber by mal obsahovať niektoré prvky z okolia alebo prostredia hlavného objektu, ktoré ukazujú, že nejde o štúdiovú kompozíciu.

Vysvetlenie: Účel hore uvedenej vety je vylúčiť fotografie, ktoré by mohli byť urobené v štúdiu namiesto prirodzeného prostredia osoby (osôb) alebo objektu (ov) znázorneného na fotografii.

Nie je potrebné, aby boli prvky také konkrétne, aby sme vedeli, kde bol obrázok urobený. Je len nevyhnutné, aby na fotografii boli také prvky preukazujúce, že nie sú zhotovené v štúdiu.

Príklady obrázkov: NEDODRŽANIE EXTRA POŽIADAVKY PT

Nasledujúce obrázky nevyhovujú základnej požiadavke na obsah podľa definície Photo Travel, t.j. fotografie vyjadrujú charakteristické črty alebo kultúru krajiny tak, ako sa nachádzajú prirodzene:

Na oboch týchto fotografiách majú subjekty oblečené odevy alebo predmety, ktoré ich identifikujú ako príslušníkov konkrétnej kultúry.

Pretože sa jedná o zábery zblízka, nie je splnená požiadavka „EXTRA“ zahrnúť niektoré prvky z okolia alebo prostredia k hlavného objektu, ktoré ukazujú, že obraz nebol štúdiovou kompozíciou.

Príklady obrázkov: DODRŽANIE EXTRA POŽIADAVKY PT

Nasledujúce obrázky vyhovujú základnej požiadavke na obsah podľa definície Photo Travel, t.j. fotografie vyjadrujú charakteristické znaky alebo kultúru krajiny tak, ako sa nachádzajú prirodzene:

Na oboch týchto fotografiách majú subjekty oblečené odevy alebo vykonávajú úlohy, ktoré ich identifikujú ako príslušníkov konkrétnej kultúry.

Pretože sa jedná o zábery zblízka, existuje požiadavka EXTRA zahrnúť niektoré prvky z okolia alebo prostredia hlavného objektu, ktoré ukazujú, že obraz nebol štúdiovou kompozíciou.

Tieto obrázky SPĹŇAJÚ požiadavku na fotografiu portrétu pre  definíciu PT.

Images supplied by Tom Tauber, APSA, MPSA.