Slovenské - MENU

Vstupný formulár

Vstupný formulár pre 36. ročník fotosalóna STROM Elektronický vstupný formulár na 36. fotografickom salóne STROM 2021. Nahrávajte fotografie maximálnej veľkosti  súboru  2 mega bajty  a  len vo formáte  .jpg    Ak posielate súbory väčšie ako 2 Mega bajty,  zobrazí sa chybové hlásenie a vaše fotky budú zamietnuté. Maximálne rozmery: široká 1280 pixelov a 800 pixelov […]

Slovenské - MENU

charakteristiky fotografovania

Vyhlásenie PSA k vytvoreniu fotografií: Existuje jedno nekompromisné pravidlo, ktorého duch musí byť vždy dodržaný a platí pre všetky sekcie ponúkané na výstavách uznaných PSA . Dobré životné podmienky subjektu sú dôležitejšie ako fotografie. To znamená, že postupy, ako je vnadenie jedincov živým tvorom a odstraňovanie vtákov z hniezd na účely získania fotografie, sú veľmi neetické a takéto fotografie […]

Slovenské - MENU

ostatné

upozornenie Tým, že účastník/-čka predkladá svoje fotografie do salónu pod patronátom FIAP súhlasí bez výnimky a bez námietok, že si FIAP môže overiť či fotografie zodpovedajú pravidlám a definíciám FIAP-u aj keď účastník/-čka nie je členom FIAP. FIAP na to použije všetky prostriedky ktoré má k dispozícii. Akékoľvek odmietnutie spolupráce s FIAP, odmietnutie poskytnutia originálu […]

Slovenské - MENU

účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok – za jednu sekciu:  15€    –  za dve sekcie  20€       – za tri sekcie 20€ Možnosti úhrady:  – PayPal :  Fotosalón STROM Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.: IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001 SWIFT :   KOMASK2X Názov účtu:    OZ Fotosalon STROM Meno banky :  […]

Slovenské - MENU

Kalendár súťaže

Kalendár fotografického salóna STROM 2021 uzávierka porota výsledky poroty vernisáž výstavy výstava katalóg 21. február 2021 27 -28 február 2021 7..marec 2021 10.apríl 2021 11 – 30 apríl 2021 5.máj 2021

English - MENU

Definitions

Definition of the black and white photography (monochrome) A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black and white work toned entirely in a single colour will remain a monochrome work able to stand […]

English - MENU

note

NOTE: By the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP; […]

English - MENU

Entry form

37-th Photo Salon STROM 2022 Electronic entry form at the 37-th Photographic salon STROM 2022 subject only to open Max file size is 2 mega bytes   .jpg   files ONLY if you send files larger than 2 Mega bytes, you get an error message, and your photos will be rejected. Maximum dimensions: 1280 pixels […]

English - MENU

Participation fee

  Participation fee: – one section: 15€/17$,       – two sections : 20€/24$      -three sections : 20€/24$ Ways of payment   :       – via PayPal :  Photo salon STROM –  send money into Bank Account Number: IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001 SWIFT :   KOMASK2X […]