Slovenské - MENU

Vstupný formulár

Vstupný formulár pre 36. ročník fotosalóna STROM Elektronický vstupný formulár na 36. fotografickom salóne STROM 2021. Nahrávajte fotografie maximálnej veľkosti  súboru  2 mega bajty  a  len vo formáte  .jpg    Ak posielate súbory väčšie ako 2 Mega bajty,  zobrazí sa chybové hlásenie a vaše fotky budú zamietnuté. Maximálne rozmery: široká 1280 pixelov a 800 pixelov […]

Slovenské - MENU

účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok – za jednu sekciu:  15€    –  za dve sekcie  20€       – za tri sekcie 20€ Možnosti úhrady:  – PayPal :  Fotosalón STROM Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.: IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001 SWIFT :   KOMASK2X Názov účtu:    OZ Fotosalon STROM Meno banky :  […]

English - MENU

Entry form

37-th Photo Salon STROM 2022 Electronic entry form at the 37-th Photographic salon STROM 2022 subject only to open Max file size is 2 mega bytes   .jpg   files ONLY if you send files larger than 2 Mega bytes, you get an error message, and your photos will be rejected. Maximum dimensions: 1280 pixels […]

English - MENU

Participation fee

  Participation fee: – one section: 15€/17$,       – two sections : 20€/24$      -three sections : 20€/24$ Ways of payment   :       – via PayPal :  Photo salon STROM –  send money into Bank Account Number: IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001 SWIFT :   KOMASK2X […]

Slovenské - MENU

kto sme

Sme občianske združenie, ktoré má za svoj cieľ propagovať fotografiu v oblasti prírody a ekológie. V tejto činnosti pracujeme už 36 rokov. Za tento dlhý čas nám prešlo cez ruky tisíce fotografií, ktoré odborná porota  posúdila, vyhodnotila a ocenila tie najhodnotnejšie práce. Snažíme sa, aby človek, fotograf pranieroval krivdy na životnom prostredí so stredobodom pozornosti […]