Slovenské - MENU

účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok – za jednu sekciu:  15€    –  za dve sekcie  20€       – za tri sekcie 20€ Možnosti úhrady:  – PayPal :  Fotosalón STROM Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.: IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001 SWIFT :   KOMASK2X Názov účtu:    OZ Fotosalon STROM Meno banky :  […]

Slovenské - MENU

kto sme

Sme občianske združenie, ktoré má za svoj cieľ propagovať fotografiu v oblasti prírody a ekológie. V tejto činnosti pracujeme už 36 rokov. Za tento dlhý čas nám prešlo cez ruky tisíce fotografií, ktoré odborná porota  posúdila, vyhodnotila a ocenila tie najhodnotnejšie práce. Snažíme sa, aby človek, fotograf pranieroval krivdy na životnom prostredí so stredobodom pozornosti […]