Charakteristika fotografovania prírody podľa smerníc FIAP:

Fotografia prírody znázorňuje živé, neskrotené zvieratá a nepestované rastliny v prirodzenom (prírodnom) prostredí, geológiu a široké spektrum prírodných javov od hmyzu po ľadovce. Fotografie zvierat, ktoré sú zdomácnené, zatvorené v klietkach alebo inak obmedzené, ako aj fotografie pestovaných rastlín sú nevhodné.

Akceptovateľné sú len minimálne zásahy človeka na prírodných témach ako napríklad sovy, alebo bociany na stodolách, prispôsobené prostrediu vytvoreného ľuďmi, alebo    prírodné sily v celom rozsahu. Fotografia, ktorú autor obošle, si musí zachovať svoju pôvodnú obrazovú podobu. Povolená je len minimálna manipulácia, alebo zásah do originálneho záberu – nesmie   zmeniť obsah originálnej scény.

Pri dodržaní týchto požiadaviek by malo všetko úsilie autorov smerovať k čo najvyššej umeleckej hodnote fotografií prírody.

 

Charakteristika fotografovania pre tému Cestovanie podľa pokynov PSA:

Fotografia musí vyjadrovať pocit, čas a miesto zobrazenia v krajine.

Musia byť zachované charakteristické kultúrne črty vo svojom prirodzenom stave. Vo fotografii nie sú žiadne geografické obmedzenia. Fotografovanie ľudí alebo predmetov musí zachovávať charakteristické autentické prostredie.

Techniky, ktoré umožňujú úpravu obrazu - pridanie, premiestnenie, nahradenie alebo odstránenie z pôvodného obrazu nie sú povolené. Všetky úpravy expozície musia vyzerať prirodzene. Monochromatické prevedenie obrazu je prijateľné.

Fotografie v infračervenom prevedení sú neprijateľné.

Úprava v režime HDR je neprijateľná.