uzávierka súťaže  -  25.3.2017

                       porota  -  31.3. - 1.4.2017

výsledky poroty -  8.4.2017

         vernisáž  -  8.4.2017

                 výstava  -  9.4. - 1.5.2017

katalóg a DVD  -   8.5.2017