Propozície 32. ročníka fotografického salóna STROM

 

Autor môže zaslať pre každú sekciu salóna najviac 4 fotografie (alebo digitálne súbory), ktoré budú porotou vyhodnocované každé vzlášť a to v štyroch kolách.

 

PRINTOVÁ ČASŤ - (FOTOGRAFIA NA PAPIERI) PPD

- fotografia krajiny

         Sekcia farebná fotografia

         autori môžu zaslať 4 farebné fotografie vyhotovené na fotografickom papieri klasicky, alebo vytlačené na tlačiarni formátu 30x40 cm a väčšie. Prihlasovací formulár je uvedený na tejto stránke.

 

        Sekcia čiernobiela fotografia   

         autori môžu zaslať 4 čiernobiele fotografie vyhotovené na fotografickom papieri klasicky, alebo vytlačené na tlačiarni formátu 30x40 cm a väčšie. Prihlasovací formulár je uvedený na tejto stránke.

         Definícia čiernobielej fotografie - Monografická, teda čiernobiela fotografia je definovaná ako nemajúca viac ako dve farby. 

Každá fotografia pre printovú kategóriu musí obsahovať na zadnej strane tieto údaje:

        - meno a priezvisko, adresu a krajinu autora

        - názov fotografického diela v slovenskom alebo anglickom jazyku

 

 

ELEKTRONICKÁ ČASŤ - (DIGITÁLNE SÚBOR FOTOGRAFIÍ)

-   voľná téma  - 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB - PID

-   fotografia krajiny4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB - PID

-   fotografia cestovanie - 4 fotografie vo formáte .jpg 1280 x 800 px, Max. veľkosť súboru 2MB - TD

 

Elektronické fotografie musia obsahovať názov fotografie v slovenskom jazyku uvedený v prihlasovacom formulári. Súbory sú zasielané elektronickým formulárom cez internet na tejto stránke pre všetky tri elektronické témy.

Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú autorom vrátené. Všetky uvedené kategórie fotosalóna STROM sú pod patronátom FIAP, RPS, PSA a ZSF