Foto salón STROM

Photographic salon STROM - SLOVAKIA
Slovenské - MENU

účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok

– za jednu sekciu:  15€    –  za dve sekcie  20€       – za tri sekcie 20€

Možnosti úhrady:  – PayPal :  Fotosalón STROM

Zaslanie účastníckeho poplatku na účet č.:

IBAN  :     SK79 5600 0000 0083 3987 0001

SWIFT :   KOMASK2X

Názov účtu:    OZ Fotosalon STROM

Meno banky :    Prima banka Slovensko a.s.

Do správy pre príjemcu uveďte meno vystavovateľa!

Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote.

Pre uskutočnenie platby klikni na logo STROMu.

https://paypal.me/strom2021?locale.x=sk_SK

Platbu je možné uskutočniť aj platobnou kartou.