Slovenské - MENU

Kalendár fotosalóna / Calendar photosalon

Closing date: 19. Feb. 2023 Judging date: 26. Feb. 2023 Notification date: 05. Mar. 2023 Awards mailed by: 15. April 2023 Gallery publish date in Gallery of the museum: 02. April – 01. May 2023 Gallery publish date on WWW: 02. April – 01. Dec. 2023 Catalogs posted by: 15. April 2023 Awards posted by: […]

Slovenské - MENU

Aké fotografie poslať na tému PHOTO TRAVEL

Travel definícia. Vysvetlenie podrobností pre fotografie z ciest. (PHOTOTRAVEL) Tieto informácie sú všeobecne platné pre akúkoľvek výstavu pod patronátom PSA. Autorka Nadia Filiaggi MPSA, Riaditeľ štandardov pre výstavy Photo travel pod patronátom PSA. Definícia fotografie z cestovania – PHOTO TRAVEL  (PT) Fotografie  Photo Travel vyjadrujú charakteristické črty alebo kultúru krajiny tak, ako sa vyskytujú prirodzene. Neexistujú […]